ZEMİN ETÜDÜ

Zeminin index özelliklerinin ve mukavemetinin parametlerinin belirlenmesi
maksadiyla yapılan sondaj çalışmalarıdır. Zeminden belirli seviyelerde (1.5 m)
yapılan SPT (Standart Penetrasyon) deneyi sonucunda alınan örselenmiş ve y,ne
uygun seviyelerde alınan örselenmemiş numeneler üzerinde zeminin indezx
özelliklerini belirleyen deneyleri yapılıp sonuçlarını yorumlanmasını esas
alırız. Yine bu ölçümler sonucunda yer altı su seviyesi belirlenerek uygulanacak
temel tipi.

Sondaj

Sondaj yeraltının 1500 metre derinliğine kadar iletkenlik durumu tespit
edilmektedir. Sondajla yapılan araştırmalar ile  su bulunabilecek metreler
ve sondaj yapılacak noktalar, sondaj kuyusunun kaç metre olacağı, hangi
özellikte pompalar kullanacağı, derinliğinin tespiti işin teknik ve mali
özellikleri ortaya çıkmaktadır.