FORE KAZIK

Fore Kazıklar yerinde dökme kazıklardır. Değişik çap (65- 80- 100- 120- 150 cm) ve boylarda (0-45m) yapılabilmektedir.Hidrolik delici bir makina ile rotari olarak projeye uygun delgi yapılır. Delgi tamamlandıktan sonra kuyu içine donatı ve beton yerleşştirilerek imalat tamamlanır. Kohezyonsuz zeminlerde delme işlemi sırasında zemine çelik muhafaza borusu sürülür. Muhafaza borusu, betonlama işlemi tamamlandıktan sonra zeminden geri çekilir. Güvenilir seviyede taşıma gücüne sahip zemin tabakalarının derin olması yada sistemleri açısından farklı oturmalar beklenen yapıların inşaso  sırasında yaygın olarak fore kazıklı derin temeller uygulanmaktadır. Ayrıca derin kazı destekleme yapılarında ve şev stabilitesi çözümlerinde rijit düşey elemanlara ihtiyaç olması halinde fore kazıklar yapılmaktadır.