istanbul sondaj

 

Yer altı aramaları sonucu hazırlanan hidrojeolojik raporlara göre sondaj delme işlemine geçilmektedir. Araştırma ile ortaya çıkan birimlerin özellikleri delme sonuçları ille karşılaştırılarak teçhiz projeleri kesinlik kazancaktır. Sondaj işlemi çamur ve hava sirkülasyonu olmak üzere iki şekilde yapılmaktadır. Aşağıdaki sıralamaya göre sondaj işlemi devam etmektedir :

  • Delme
  • Tarama
  • Borulama
  • Çakıllama
  • Yıkama
  • Geliştirme
  • Dalgıç pompa montaj ve çalıştırma