SU SONDAJI

Su sondajı : Jeolojik Jeofiziksel etüd yapılır. Etüd sonuçlarına göre kuyu projesi çıkartılır. Yer altı değişik bir yapıya sahip olabilir. Çok yakın yerlede su varken sizin kendi alanınızda su çıkmayabilir. Etüd yapılmadan açılan sondajlarda su bulunmayabilir. Bu işlemde çok ciddi bir iş kaybı ve boşa gitmişyatırım olarak bize dönebilir. maksimum su veriminin elde edileceği kuyu lokasyonu jeolojik araştırmalar-jeofizik etüt ve hidrojeolojik çalışmalar sonucunda belirlenir. Su kuyusunun tasarım yapılır ve kuyu projesi buna göre hazırlanır. Su sondajı esnasında her 1 metrede numune alınacaktır. Bu numuneler incelenrek gerekli detaylar araştırılacak yer altında bulunan malzemenin suyun kirlenmesini sağlayacak tabakaların özellikleri tespit edilecek, kirli suyun gireceği formasyonlar çimento sistemiyle kaplı borular yardımıyla tecrit edilecektir. Yapılan sondaj sonucunda borulama ve çimentolamadan sonra en son işlem kuyu yıkama işlemidir. Yıkama işlemi kuyudan temiz su gelinceye kadar devam edilecek daha sonra kompresör yardımyla kuyu verim deneyi yapılacaktır. Bu deneye göre pompa belirlenecektir.